WŁADZE SPÓŁKI

Prezes Zarządu – Grzegorz Sobecki

Skład Rady Nadzorczej:
Paweł Piotrowski - Przewodniczący
Monika Zielińska - Zastępca Przewodniczącego
Janusz Krawiec - Członek
Tomasz Wojdyński – Członek
Sylwester Nowicki – Członek

Kapitał zakladowy: 30.000.000 PLN
KRS 0000066285, Sąd Rejonowy w Poznaniu
REGON 000053350
NIP 557-000-27-77

wladze

 

GRUPA KAPITAŁOWA
oszczolka pszczolka stoislaw dworski